GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Traditionellt eller digitalt? En studie om bildämnets innehåll vad gäller traditionell och digital karaktär.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54423

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54423_1.docx366KbUnknownView/Open
Title: Traditionellt eller digitalt? En studie om bildämnets innehåll vad gäller traditionell och digital karaktär.
Authors: Hallberg, Johan
Issue Date: 2017
Degree: Student essay
Publication type: other
Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning
Keywords: Traditionell teknik
digital teknik
bildämnet
högstadiet-gymnasiet
Abstract: Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad bildlärare anser om de digitala och traditionella teknikerna i sitt ämne. Vilken plats har dessa? Går det att kombinera de båda, och vad skulle nyttan vara med det? Vilka för- & nackdelar finns det med respektive arbetssätt? Har traditionella tekniker något värde för eleverna och finns det risker med att helt överge dessa? I min undersökning har jag använt mig av kvalitativ intervju i mina möten med sex bildlärare. Resultaten visar utifrån min... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54423
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011