GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) >
Högskolepedagogisk skriftserie >

”Vi är nog inte så mycket sämre nu längre”. Didaktiska konsekvenser av erfarna pedagogers byte av undervisningsspråk.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54400

Files in This Item:

File Description SizeFormat
henning-mallad-klar.pdf441KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Vi är nog inte så mycket sämre nu längre”. Didaktiska konsekvenser av erfarna pedagogers byte av undervisningsspråk.
Authors: Henning, Martin
Issue Date: 13-Nov-2017
Extent: 16 sidor
Publication type: article, other scientific
Publisher: Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande.
Organization: Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL).
Series/Report no.: Högskolepedagogisk skriftserie
2017:02
Keywords: engelska som lingua franca
undervisningsspråk
språkkompensatoriska strategier
Abstract: Syftet med detta arbete är att undersöka konsekvenserna för undervisningens praktiska didaktik av erfarna pedagogers byte av undervisningsspråk. Bakgrunden är den förskjutning mot undervisning på engelska som skett i Sverige och många andra europeiska länder. I arbetet sammanfattas en del av den litteratur som behandlar utvecklingen mot Engelska som lingua franca (ELF) inom högskolan, och en koppling görs till de tänkbara didaktiska konsekvenserna av denna utveckling. Intervjuer har genomförts m... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54400
Appears in Collections:Högskolepedagogisk skriftserie

 

 

© Göteborgs universitet 2011