GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of pedagogical, curricular and professional studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) >
Magisteruppsatser (IDPP) >

Att skriva sig till läsning hos elever med svenska som andraspråk- En studie om lärarens perspektiv och erfarenheter.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54399

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54399_1.pdf620KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att skriva sig till läsning hos elever med svenska som andraspråk- En studie om lärarens perspektiv och erfarenheter.
Other Titles: Integrated Write to Read method with learners of Swedish as a second language- A study about teachers perspectives and experiences.
Authors: Johansson, Susete
Issue Date: 13-Nov-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: VT17-2930-028-L3XA1A
Keywords: ASL- Att Skriva sig till Läsning, läs-och skrivinlärning, IKT - Information- och kommunikationsteknik, dator, svenska som andraspråk
Abstract: Dagens läroplan synliggör datorns betydelse inom läs- och skrivinlärning och har därmed påverkat hur undervisningen ska se ut (Skolverket, 2016). Den har numera reviderats och det finns även krav för läs- och skrivfärdigheter i svenska och svenska som andraspråk i slutet av årskurs 1. Jag har valt att studera lärarens upplevelser med ASL-metoden hos elever med svenska som andraspråk eftersom jag anser att det är intressant och högst aktuellt. Dels för att datorer ska integreras i undervisningen ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54399
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IDPP)

 

 

© Göteborgs universitet 2011