GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of pedagogical, curricular and professional studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) >
Magisteruppsatser (IDPP) >

Språkutveckling för nyanlända elever med hjälp av digitala verktyg


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54398

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54398_1.pdf423KbAdobe PDF
View/Open
Title: Språkutveckling för nyanlända elever med hjälp av digitala verktyg
Other Titles: Language-development with the support of digital tools for newly arrived pupils.
Authors: Joanna, Grimberg
Issue Date: 13-Nov-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: VT17-2930-023-L3XA1A
Keywords: Digitala verktyg, IKT, resurs, nyanlända elever, språkutveckling, flerspråkighet, mångkulturell
Abstract: Syftet med denna studie är att få en inblick i hur arbetet kan ske i skolan för att främja nyanlända elevers språkutveckling med hjälp av digitala verktyg. Studiens frågeställningar lyder därmed: På vilket sätt kan digitala verktyg användas i språkundervisningen med nyanlända elever och i vilket syfte? Hur kan undervisningen med digitala verktyg organiseras för att ge möjlighet till socialt samspel och lärande? Vad kan det finnas för utmaningar med att arbeta språkutvecklande med hjälp av digita... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54398
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IDPP)

 

 

© Göteborgs universitet 2011