GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of pedagogical, curricular and professional studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) >
Magisteruppsatser (IDPP) >

Roligt, pirrigt och spännande- en studie om elevers syn på de nationella proven i matematik i årskurs 3.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54397

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54397_1.pdf584KbAdobe PDF
View/Open
Title: Roligt, pirrigt och spännande- en studie om elevers syn på de nationella proven i matematik i årskurs 3.
Other Titles: Fun, jittery and exciting- a study about pupils’ views on the national tests in mathematics in grade 3.
Authors: oLSSON, Johanna
Issue Date: 13-Nov-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: VT17-2930-042-L3XA1A
Keywords: Nationella prov, matematik, årskurs 3, elevhälsa, elevperspektiv, lärares påverkan
Abstract: Arbetet behandlar ett elevperspektiv gällande de nationella proven i matematik i årskurs 3. Det tycktes finnas lite forskning kring hur elever påverkas och uppfattar de nationella proven och syftet med arbetet är att undersöka detta på ett djupare plan. Tidigare forskning ställer sig kritiskt till de nationella proven och vilka negativa konsekvenser de kan ge eleverna. En dålig upplevelse av proven kan blockera elevernas inlärning i ämnet och stämpla dem som dåliga i matematik. Däremot visar Sko... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54397
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IDPP)

 

 

© Göteborgs universitet 2011