GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Masteruppsatser (IPS) >

AKTIONSFORSKNING FÖR EN VERKSAMHETSIDÉ– PRAKTIKGEMENSKAP PÅ FÖRSKOLAN


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54269

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54269_1.pdf805KbAdobe PDF
View/Open
Title: AKTIONSFORSKNING FÖR EN VERKSAMHETSIDÉ– PRAKTIKGEMENSKAP PÅ FÖRSKOLAN
Authors: Svärd, Helene
Issue Date: 3-Nov-2017
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Master
HT17 IPS PDA162:2
Keywords: Praktikgemenskap
verksamhetsidé
förskola
Abstract: Syfte: Syftet har varit att undersöka hur tillhörighet söks av pedagoger i arbetsgrupper som genomför samtal om teori och forskning på en förskola. Intresset har riktats mot hur en praktikgemenskap i dessa sammanhang kan se ut och vad som kännetecknar bildandet av en sådan. Mer specifikt har ett utvecklingsarbete genomförts baserat på aktionsforskning där pedagoger samtalat om teorier, forskning och det egna arbetet för att utveckla kunskap och samhörighet på förskolan. Teori: Studiens aktio... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54269
Appears in Collections:Masteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011