GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Delningsekonomi – dystopi eller utopi - En kvalitativ fallstudie av plattformsföretaget Uber från ett arbetarperspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54163

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54163_1.pdf704KbAdobe PDF
View/Open
Title: Delningsekonomi – dystopi eller utopi - En kvalitativ fallstudie av plattformsföretaget Uber från ett arbetarperspektiv
Authors: Johansson Roubert, Fanny
Westin, Sofia
Issue Date: 27-Oct-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: Industriell och finansiell ekonomi
16/17:29
Abstract: Delningsekonomi är inget nytt fenomen men har nått en helt ny dimension och skala tack vare en matchande intermediär plattform. Dess kombination utmanar det traditionella företagandet med dess invanda begrepp och mönster. Lagar och regleringar har inte hunnit anpassa sig till delningsekonomins snabba framväxt vilket har medfört att plattformsföretag idag befnner sig i en gråzon. Intentionen med studien har därför varit att få en inblick ur ett arbetarperspektiv för att tillföra ökad kunskap... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54163
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011