GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Economy and Society / Institutionen för ekonomi och samhälle (2013-) >
Avdelning för kulturgeografi >
Kandidatuppsatser / Institutionen för ekonomi och samhälle, avdelningen för kulturgeografi (2013-) >

Flyktingmottagande, eldsjälar och platsens resiliens - En studie om förändring och anpassning på Storsudret, Gotland


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54093

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54093_1.pdf756KbAdobe PDF
View/Open
Title: Flyktingmottagande, eldsjälar och platsens resiliens - En studie om förändring och anpassning på Storsudret, Gotland
Authors: Andersson, Eric
Nirbrant, Samuel
Issue Date: 20-Oct-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidatuppsats i Geografi med kulturgeografisk inriktning
2017/16
Keywords: Storsudret
internationella migranter
eldsjälar
socialt engagemang
resiliens
Abstract: Storsudret är Gotlands sydligaste del, beläget ca 8 mil från Visby. Platsen har historiskt mycket begränsade erfarenheter vad gäller möte med internationella migranter. Under hösten 2015 anlände nästan 100 flyktingar till ett nystartat flyktingboende. Mycket snabbt uppstod ett volontärnätverk vilket hjälpt dessa människor att aklimatisera sig till platsen samt gav dem möjligheten att stanna kvar i bygden när flyktingboendet stängde 2016. Studiens syfte är att undersöka varför ett socialt engagem... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54093
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för ekonomi och samhälle, avdelningen för kulturgeografi (2013-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011