GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Lärarutbildningsnämnden (2010-) >
Examensarbete avancerad nivå >

Litteraciteten som mur eller möjlighet. Lärares erfarenheter av att arbeta med litteracitetsprocessen hos Sfi-elever med kort utbildningsbakgrund.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53938

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53938_1.pdf1018KbAdobe PDF
View/Open
Title: Litteraciteten som mur eller möjlighet. Lärares erfarenheter av att arbeta med litteracitetsprocessen hos Sfi-elever med kort utbildningsbakgrund.
Authors: Jansson, Annelie
Issue Date: 2017
Degree: Student essay
Abstract: Syftet med denna studie har varit att undersöka lärares upplevelser och erfarenheter kring vad som kan utgöra hinder och svårigheter i arbetet med litteracitetsprocessen på Sfi, och hur skolan kan arbeta kring dessa hinder. Genom en kvalitativ intervjustudie har sex Sfi-lärares erfarenheter av att arbeta med litteracitetsprocessen hos Sfi-elever med kort utbildningsbakgrund samlats in. Lärarnas erfarenheter har analyserats utifrån Paolo Freires (1972; 1974) teorier om vuxnas litteracitetsproces... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53938
Appears in Collections:Examensarbete avancerad nivå

 

 

© Göteborgs universitet 2011