GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Lärarutbildningsnämnden (2010-) >
Examensarbete avancerad nivå >

Matematik i tvåspråkig skola. Om tvåspråkighet, arbetsro och höga förväntningar.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53937

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53937_1.pdf556KbAdobe PDF
View/Open
Title: Matematik i tvåspråkig skola. Om tvåspråkighet, arbetsro och höga förväntningar.
Authors: Paldán, Pirjo
Issue Date: 2017
Degree: Student essay
Abstract: Abstract Syfte: Syftet med studien är att undersöka skolmiljön och belysa faktorer i undervisning och skolmiljö som hjälper eleverna på en tvåspråkig skola att tillgodogöra sig matematikundervisningen. Studien avser att belysa vilken typ av undervisning skolan bedriver så att alla elever, även de svaga, får en god kunskapsutveckling i matematik. Teori: För att tolka empirin i undersökningen används ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Det innebär att inlärning sker i ett sammanhang dä... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53937
Appears in Collections:Examensarbete avancerad nivå

 

 

© Göteborgs universitet 2011