GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Lärarutbildningsnämnden (2010-) >
Examensarbete avancerad nivå >

System i svårigheter Fyra lärares uppfattning om grupphandledning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53936

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53936_1.pdf409KbAdobe PDF
View/Open
Title: System i svårigheter Fyra lärares uppfattning om grupphandledning
Authors: Berglin, Marianne
Dolenac Lind, Mikael
Issue Date: 2017
Degree: Student essay
Abstract: Nyckelord: grupphandledning, förebyggande, hälsofrämjande, specialpedagogik, dialogicitet Abstract Syfte Syftet med studien är att studera fyra lärares uppfattningar om grupphandledning som förebyggande och hälsofrämjande insats i arbetet med elever i svårigheter. Den empiriska undersökningen avsåg att besvara syftet utifrån tre frågeställningar; Vilka uppfattningar har lärarna om syftet med grupphandledning? Hur uppfattar lärarna lärandet i grupphandledning? Vilka är lärarnas erfarenhet... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53936
Appears in Collections:Examensarbete avancerad nivå

 

 

© Göteborgs universitet 2011