GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Kandidatuppsatser (IPS) >

BILDNINGENS PIONJÄRER OCH DERAS UTMANINGAR Liberal Arts som motstånd mot instrumentell utbildning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53873

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53873_1.pdf333KbAdobe PDF
View/Open
Title: BILDNINGENS PIONJÄRER OCH DERAS UTMANINGAR Liberal Arts som motstånd mot instrumentell utbildning
Authors: Johansson, Victor
Issue Date: 29-Sep-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidat
VT17 IPS PEDG14:6
Keywords: liberal Arts
instrumentell utbildning
bildning
motstånd
humaniora
Abstract: Syfte: Syftet med studien var att närmare undersöka hur det går att förstå studierna av Kandidatprogrammet i Liberal Arts vid Göteborgs Universitet utifrån studenternas upplevelser av att studera en icke-instrumentell utbildning. Teori: Som teoretiskt perspektiv användes Foucaults maktperspektiv samt Foucaults perspektiv på motmakt och motstånd. Även begrepp från Stephen Ball användes. Metod: Metoden var en fallstudie med fenomenologisk och hermeneutisk utgångspunkt. Fallstudien bestod a... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53873
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011