GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

”Jag är inte den enda som överlevt” - En kvantitativ studie kopplad till uppföljningsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för patienter som behandlats för barncancer.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53861

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53861_1.pdf841KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Jag är inte den enda som överlevt” - En kvantitativ studie kopplad till uppföljningsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för patienter som behandlats för barncancer.
Authors: Ribman, Stina
Ringqvist, Martina
Issue Date: 28-Sep-2017
Degree: Student essay
Keywords: Barncanceröverlevare, uppföljningsmottagning, cancereftervård, KASAM.
Abstract: Syftet med studien var att undersöka barncanceröverlevares upplevelser av besöket på uppföljningsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Undersökningen av patienternas upplevelser valde vi att avgränsa till vilka faktorer som påverkat att patienterna upplevde besöket som meningsfullt, vilka faktorer som påverkat att patienterna upplevde sig nöjda med informationen som gavs vid besöket samt vilka faktorer som påverkat upplevelsen av ett gott bemötande från personalen på uppf... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53861
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011