GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Academy of Music and Drama / Högskolan för scen och musik : >
Masteruppsatser/Högskolan för scen och musik >

Vad sjunger min kör?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53836

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53836_1.pdfDegree Project Bachelor of Fine Arts in Music532KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vad sjunger min kör?
Other Titles: Repertoarval utifrån kyrkokörledares tankar om genus och genre
Authors: Andersson, Ida
Issue Date: 26-Sep-2017
Degree: Student essay
Keywords: kyrkokörsrepertoar
genre
genus
kanonisering
manlig hegemoni
poststrukturalism
queerteori
Abstract: Syftet med arbetet är att undersöka hur kyrkokörledare väljer repertoar och framförallt tänker kring repertoarval, med utgångspunkt från genre och genus. Författaren vill genom sitt arbete belysa körledarens makt att påverka sina körsångare och ytterst, samhället, genom sitt val av repertoar och även visa på kyrkorummet som ett upphöjt rum även hos de som inte säger sig vara troende. Författarens arbete hämtar stöd från post-strukturalistisk och queerteoretisk teoribildning som beskriver makt i ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53836
Appears in Collections:Masteruppsatser/Högskolan för scen och musik

 

 

© Göteborgs universitet 2011