GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser >

MRSA: Ett globalt hot mot hälsa. En litteraturöversikt av sjuksköterskans förebyggande omvårdnadsarbete relaterat till sjukvårdsförvärvad MRSA


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53812

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53812_1.pdf700KbAdobe PDF
View/Open
Title: MRSA: Ett globalt hot mot hälsa. En litteraturöversikt av sjuksköterskans förebyggande omvårdnadsarbete relaterat till sjukvårdsförvärvad MRSA
Other Titles: MRSA: A global threat against health. A literature review of the nurse’s preventive work related to healthcare-acquired MRSA
Authors: Almqvist, Matilda
Möller, Felicia
Issue Date: 25-Sep-2017
Degree: Student essay
Keywords: Meticillinresistenta Staphylococcus aureus
MRSA
sjuksköterska
förebyggande omvårdnadsarbete,
infektionskontroll
smittspridning
Abstract: BAKGRUND: Meticillinresistenta gula stafylokocker utgör ett hot mot modern hälsostandard och möjligheten att behandla vanliga infektioner. Om resistensutvecklingen fortskrider kommer detta att innebära konsekvenser för den globala folkhälsan. Det är känt att den främsta smittvägen av MRSA är sjukvårdspersonalens händer, vilket bestyrker sjuksköterskans centrala roll i preventionen av vidare spridning. SYFTE: Att beskriva sjuksköterskans förebyggande omvårdnadsarbete relaterat till sjukvårdsförvä... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53812
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011