GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Masteruppsatser / Psykologiska institutionen >

Normkritik och attityden till psykisk ohälsa


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53778

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53778_1.pdf770KbAdobe PDF
View/Open
Title: Normkritik och attityden till psykisk ohälsa
Authors: Lönnbark, Ellen
Issue Date: 21-Sep-2017
Degree: Student essay
Abstract: Nyhetsartiklar och tidigare forskning visar att det i samhället råder negativa attityder till och stigmatisering av människor med psykisk ohälsa. Samhällsnormer anses vara en bakomliggande orsak till stigmatiserandet av människor med psykisk ohälsa. Syftet med föreliggande studie var att se om normkritik ytterligare kan predicera för attityden till människor med psykisk ohälsa. Urvalet (n = 131) består till majoriteten av svenska studenter som tillfrågades via studentföreningar på Facebook. En N... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53778
Appears in Collections:Masteruppsatser / Psykologiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011