GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Muntlig interaktion - förutsättning för språkinlärning och språkanvändning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53761

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53761_1.pdf1109KbAdobe PDF
View/Open
Title: Muntlig interaktion - förutsättning för språkinlärning och språkanvändning
Authors: Baca, Dijana
Issue Date: 18-Sep-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: Muntlig interaktion
sfi
tala
samtal
grupparbete
deltagarinitiativ
längre turer
språklig förhandling
stöttning
Abstract: Studien undersöker muntlig interaktion hos fem deltagare i olika aktiviteter i sfi-undervisningen och deltagarnas syn på muntlig interaktion gällande språkinlärning och språkanvändning. Jag har valt deltagande observation med videoinspelningar och intervju som metod för att besvara mina frågeställningar. Teorigrund för denna uppsats baseras på det sociokulturella perspektivet, men jag kommer även att använda några begrepp från ett interaktionellt perspektiv inom andraspråksforskning. Resultat f... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53761
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011