GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
School of Global Studies / Institutionen för globala studier >
Kandidatuppsatser >
Globala studier >

Att lära för livet: En studie om förståelse, föreställningar och attityder i förhållande till hållbar utveckling bland studenter vid Göteborgs universitet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53746

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53746_1.pdf895KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att lära för livet: En studie om förståelse, föreställningar och attityder i förhållande till hållbar utveckling bland studenter vid Göteborgs universitet
Authors: Lagrell, Ellen
Issue Date: 14-Sep-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: Globala Studier
2017:3
Abstract: Det mänskliga samhället står inför en rad stora utmaningar, och i takt med globaliseringen får effekterna av mänsklig aktivitet allt större geografisk spridning. Konsekvenser av vårt handlande är avlägsna i tid och rum, samtidigt som sambanden är mycket komplexa. Ur insikten att samhället och miljön är ömsesidigt beroende av varandra har konceptet hållbar utveckling vuxit fram och är en politisk målsättning såväl internationellt som nationellt och lokalt. Utbildning har identifierats som ett vik... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53746
Appears in Collections:Globala studier

 

 

© Göteborgs universitet 2011