GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Nyckeln till framgång - En studie om vilka faktorer som kan påverka en nyanländ elevs språkutveckling positivt


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53636

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53636_1.pdf690KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nyckeln till framgång - En studie om vilka faktorer som kan påverka en nyanländ elevs språkutveckling positivt
Authors: Arvidsson, Isabella
Issue Date: 8-Sep-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: svenska som andraspråk
nyanlända
performansanalys
språkutveckling
Abstract: I studien undersöks och jämförs nyanlända elevers språkutveckling, samt studeras vilka faktorer som skulle kunna påverka dessa elevers språkutveckling positivt. Bakgrunden till undersökningen är de krav som den nya asyllagen ställer på Sveriges nyanlända om egen försörjning för att få permanent uppehållstillstånd, samt de rapporter som visar att få nyanlända går ut grundskolan med fullständig behörighet. Det kan således finnas ett behov av att vidga förståelsen för gynnsamma faktorer hos en indi... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53636
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011