GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

”Ursäkta vad betyder fråga?” Formbaserad sfi-undervisning för vuxna med kort eller ingen utbildningsbakgrund


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53592

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53592_1.pdf1485KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Ursäkta vad betyder fråga?” Formbaserad sfi-undervisning för vuxna med kort eller ingen utbildningsbakgrund
Authors: Begovic Jönsson, Nina
Issue Date: 5-Sep-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: kort utbildningsbakgrund
grundläggande litteracitet
muntlig undervisning
formbaserad språkundervisning
COLT-schema
ekologiskt perspektiv
Abstract: Denna studie har en kommunikationsetnografisk ansats med samtalsanalytiska inslag, med syftet att beskriva den interaktionspraxis som förekommer vid klassrumsinteraktion i undervisningen av vuxna andraspråksinlärare med ingen eller kort utbildningsbakgrund. Utifrån ett ekologiskt perspektiv på språk och lärande undersöker denna studie de lektionsaktiviteter som förekommer i undervisningen och den språkanvändning som dessa ger möjligheter till. I studien genomfördes klassrumsobservationer och lju... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53592
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011