Show simple item record

dc.contributor.authorNilsson, Malin
dc.date.accessioned2017-09-04T13:26:41Z
dc.date.available2017-09-04T13:26:41Z
dc.date.issued2017-09-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/53573
dc.descriptionTeachers need professional learning opportunities to improve school results. To have impact for all students, all teachers need to participate. However, there is currently an acknowledged lack of organized professional learning for teachers (Skolverket, 2013). Technology creates new possibilities. Online learning is known to be flexible in terms of time and space, a feature that can help meet the time-related obstacles that school leaders report (Skolinspektionen, 2015). Research, by Means et al. (2009), shows that blended learning, a method where teaching and learning face-to-face is combined with teaching and learning online, has a better effect then exclusively face-to-face or online approaches. This study has explored how the different teaching environments in a blended learning approach; face-to-face and online, can be used to create successful professional learning opportunities. The method used is research synthesis to combine results from different studies in order to create an overarching account of best practice to draw on during future planning. The study is theoretical influenced by a sociocultural view of learning. The research synthesis shows that blended learning can be a promising approach. It is clear that both the teaching environments; face-to-face and online, are important. It shows that social relationships are particularly strengthened by face-to-face meetings, while online solutions offer increased flexibility in terms of time and space. The results also show that necessary conditions for successful blended learning initiatives include structural resources such as good ICT and allocated time for learning. This research synthesis is intended to support school leaders and policymakers in the planning of future teacher professional learning.sv
dc.description.abstractLärare behöver professionellt lärande för att skolresultaten ska förbättras. För att det ska göra skillnad för alla elever så behöver alla lärare delta i den. Samtidigt visas en brist på organiserat professionellt lärande för lärare (Skolverket, 2013). Digitaliseringen skapar nya möjligheter. Lärande online kännetecknas av att vara flexibel tids- och rumsmässigt. Något som kan möta det tidsmässiga hinder som skolledare uttrycker (Skolinspektionen, 2015). Forskning, av Means et al. (2009), visar att lärande med blended learning; där undervisning och lärande i det fysiska rummet kombineras med undervisning och lärande online, ger bättre effekt än lärande helt fysiskt respektive helt online. Denna studie har tittat på hur de olika undervisningsmiljöerna i blended learning; fysiskt respektive online, kan tillämpas för att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt professionellt lärande. Metoden metasyntes har använts för att sätta samman resultat från olika studier i syfte att skapa en samling vetenskapligt grundade råd; en best practice att luta sig på vid framtida planering. Studien är teoretiskt influerad av ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Metasyntesen visar att blended learning kan vara en god form att tillämpa. Det är tydligt att de båda undervisningsmiljöerna; fysiskt och online, är viktiga. Vid de fysiska träffarna vårdas och stärks sociala relationer, medan onlinemiljön erbjuder en betydelsefull tids- och rumsmässig flexibilitet. Förutsättningar för ett framgångsrikt professionellt lärande med blended learning är att strukturella resurser som god IT-miljö och avsatt tid för lärandet finns. Metasyntesen är tänkt som ett stöd för skolledare och andra beslutsfattare inför planering av framtida professionellt lärande för grundskollärare.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2017:108sv
dc.subjectblended learningsv
dc.subjectlärares professionella lärandesv
dc.subjectpraktikgemenskapersv
dc.subjectcommunities of practicesv
dc.titleBlended learning vid lärares professionella lärandesv
dc.title.alternativeBlended learning for teacher professional learningsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentInstitutionen för tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentDepartment of Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record