GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
The School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Masteruppsatser, Offentlig förvaltning >

Röster från Värmland — hur företrädare för landsbygden ser på dess utmaningar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53563

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53563_1.pdf1152KbAdobe PDF
View/Open
Title: Röster från Värmland — hur företrädare för landsbygden ser på dess utmaningar
Authors: Börjesson, Filip
Ericson, Niclas
Issue Date: 1-Sep-2017
Degree: Student essay
Keywords: avfolkning
landsbygdsutveckling
new public management
strandskydd
Abstract: Syfte och frågeställning: Syftet är att belysa hur tjänstemän och politiker i Värmland bemöter utmaningar med landsbygdsutveckling och avfolkning av landsbygden. Vi ställer frågan: Vilken bild förmedlar tjänstemän och politiker om Värmlands landsbygdsutveckling och dess avfolkning? Metod och material: Studien är kvalitativ och har genomförts med sex enskilda intervjuer, två fokusgruppsintervjuer samt tre mailintervjuer baserade på en subjektiv urvalsprocess. Det empiriska materialet har analyse... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53563
Appears in Collections:Masteruppsatser, Offentlig förvaltning

 

 

© Göteborgs universitet 2011