Show simple item record

dc.contributor.authorNäslund, Matilda
dc.contributor.authorPettersson, Rebecka
dc.date.accessioned2017-08-30T12:26:30Z
dc.date.available2017-08-30T12:26:30Z
dc.date.issued2017-08-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/53520
dc.description.abstractMedarbetarsamtal kan ses som en självklarhet i dagens organisationer och även som ett bra verktyg för att behålla och utveckla sin befintliga personal. Samtidigt sker det idag en ständig diskussion i organisationer kring dessa samtal. Ledarskapsexperten och psykologen Mary-Clare Race hävdar att medarbetarsamtalen är verkningslösa och ett förlegat sätt att styra medarbetarna (Race, 2015). Flertalet organisationer väljer också att avskaffa medarbetarsamtalen på grund av att det inte går att mäta någon ökad produktivitet och att kostnaderna för att hålla samtalen överstiger nyttan (Evans & Tourish, 2016). Likaså menar flera forskare att samtalen inte fyller någon funktion om det finns en kontinuerlig och god kommunikation mellan chef och medarbetare i det dagliga arbetet. Frågan vi ställer oss blir huruvida chefer och medarbetare uppfattar medarbetarsamtalen likadant eller om uppfattningen skiljer sig åt. Genom användandet av en kvalitativ metod med tio semistrukturerade intervjuer har vi erhållit en djupare förståelse kring uppfattningen av medarbetarsamtal. Vi har också använt oss utav en kvantitativ metod, en enkätundersökning som har legat till grund för de semistrukturerade intervjuerna. Vår kombinerade ansats visar att cheferna och medarbetarna på Got Event har en liknande uppfattning om medarbetarsamtalen i sin helhet. Samtalen har ett ganska högt värde för de anställda och generellt önskar de flesta att dessa samtal fortgår. Vad som också framkommer är att medarbetarsamtalen ses som en viktig del för att kunna bli utvärderad och få bekräftelse från chefen. Sett från chefens perspektiv handlar det mestadels om att fånga upp viktiga saker och få sätta sig ner i lugn och ro tillsammans med medarbetaren. Den dagliga kommunikationen mellan chef och medarbetare får i denna studie mycket stor tyngd, då den anses som otroligt viktig och påverkar hur medarbetarsamtalen uppfattas. Samtidigt visar studien att det finns en problematik kring att ingen uppföljning görs och att detta på så sätt skapar ett minskat förtroende för medarbetarsamtalen i sin helhet. Det viktiga här är att cheferna och medarbetarna tillsammans kommer överens om hur en uppföljning ska ske och vem som har ansvaret.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesManagement & organisationsv
dc.relation.ispartofseries17:24sv
dc.subjectmedarbetarsamtalsv
dc.subjectkommunikationsv
dc.subjectisomorfismsv
dc.subjecthierarkisv
dc.subjectfeedbacksv
dc.titleMedarbetarsamtal - Ett kafferep eller någonting nödvändigt? En fallstudie om uppfattningen av medarbetarsamtal i eventföretaget Got Eventsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record