Show simple item record

dc.contributor.authorAdolfsson, Karin
dc.contributor.authorFredling, Helena
dc.date.accessioned2017-08-30T12:18:54Z
dc.date.available2017-08-30T12:18:54Z
dc.date.issued2017-08-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/53518
dc.description.abstractSyftet med studien var att beskriva och analysera ledningens och medarbetarnas syn på värderingsfrågor och företagskulturen i en större organisation. Vi ville undersöka hur väl ledningsgruppens syn överensstämmer med medarbetarnas, studien utgår alltså från ledningsgruppens perspektiv. Vi använde oss av kvantitativ och kvalitativ metod i studien. För att inhämta vårt empiriska material genomförde vi semistrukturerade intervjuer samt en enkätundersökning. Enkäten besvarades av 99 respondenter och våra intervjupersoner bestod av personalchef, butikschef och handlaren (ägaren). Det insamlade materialet har analyserat utifrån tidigare forskning och de teorier som återfinns inom ämnet från bland annat; Schein, Kunda, Alvesson och Engquist. Vi har i vår studie kommit fram till att både medarbetare och ledning tycker att värdeord är viktigt. Det är dock svårt att mäta värdeordens effekt i organisationen, men att en av framgångsfaktorerna för att lyckas med att implementera värdeord är kommunikation från ledning till medarbetare. Speciellt svårt med kommunikationen kan det vara i en organisation med hög personalomsättning och många deltidsanställda, likt den organisation vi undersöker, och att det behövs ett frekvent arbete med värdeord för att de skall antas av dess medlemmar. Vi såg även att det var de mest branschspecifika värdeorden som kom till störst uttryck hos medarbetarna, trots ett gediget arbete av ledningsgruppen för att göra samtliga ord lika relevanta.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesManagement & organisationsv
dc.relation.ispartofseries17:26sv
dc.subjectkultursv
dc.subjectföretagskultursv
dc.subjectvärdeordsv
dc.subjectvärderingarsv
dc.subjectantagandensv
dc.subjectnormersv
dc.subjectkommunikationsv
dc.titleGLÄDJE – är det samma för alla? En studie om värdeord och värderingarsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record