Show simple item record

dc.contributor.authorJönsson, Angelica
dc.contributor.authorOlsson, Cecilia
dc.date.accessioned2017-08-28T09:58:27Z
dc.date.available2017-08-28T09:58:27Z
dc.date.issued2017-08-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/53434
dc.description.abstractSammanfattning Allt fler utbildar sig idag till personliga tränare men på grund av bristande reglering av yrket medför det att nutritionsdelen under PT-utbildningarna ofta är bristfällig. Följden av det blir att de personliga tränarna inte får den kunskap som krävs för att ge kostråd. Tidigare forskning visar att personliga tränare med en kompletterande kostutbildning utöver sin PTutbildning känner sig mer bekväma kring den kunskap de besitter och vid genomförandet av kostrådgivningar. Syftet med studien är därmed att undersöka hur personliga tränare känner sig rustade inför att ge kostråd efter avslutad PT-utbildning och fram till idag, samt att förstå hur de ställer sig inför att ge kostråd och hur de hanterar eventuella problem som kan uppstå vid kostrådgivningar. Data samlades in genom kvalitativa djupintervjuer med sex stycken personliga tränare vid tre olika gym i Göteborg. Empirin analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys och kodades för att hitta underliggande teman ur materialet. Analysen genererade tre stycken teman: självinsikt, osäkerhet och medvetenhet. Resultaten från studien stärker tidigare forskning som menar att personliga tränare med djupgående kostutbildning utöver PT-utbildningen känner sig både bekvämare och mer benägna att ge kostråd till klienter. Till följd därav drogs slutsatsen att personliga tränare bör ha kompletterande kostutbildning för att få ge kostråd till klienter, det är av vikt för att stärka kvaliteten på kostråden och på så sätt skydda klienten.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesVT17-23sv
dc.subjectKostrådsv
dc.subjectpersonlig tränaresv
dc.subjectutbildningsv
dc.titlePersonliga tränare som ger kostråd - En kvalitativ studie om personliga tränares uppfattning kring att ge kostrådsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Food and Nutrition, and Sport Scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record