GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Förbud av religiösa friskolor. En studie av föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse samt barns rätt till religionsfrihet.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53425

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53425_1.pdf752KbAdobe PDF
View/Open
Title: Förbud av religiösa friskolor. En studie av föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse samt barns rätt till religionsfrihet.
Authors: Edetoft, Emma
Issue Date: 24-Aug-2017
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2017:39
Abstract: Religiösa friskolors vara eller icke vara är sedan länge en mycket omdebatterad fråga. Motståndare har bland annat hävdat att religiösa friskolor är en bidragande faktor till etnisk segregation och att de innebär ett intrång i den framtida vuxna religionsfriheten. Förespråkare av religiösa friskolor hävdar å andra sidan bland annat att Sverige förbundit sig att tillåta religiösa friskolor med hänvisning till EKMR p1a2, som stadgar att Europarådets medlemsstater måste respektera föräldrarnas rätt... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/53425
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011