Show simple item record

dc.contributor.authorLam, Jenny
dc.contributor.authorOlsson, Rikard
dc.date.accessioned2017-08-11T08:04:23Z
dc.date.available2017-08-11T08:04:23Z
dc.date.issued2017-08-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/53353
dc.descriptionThis study aimed to investigate intelligibility of children’s atypical speech in relation to the listener’s language background. Forty-eight participants listened to and transcribed words repeated by children with speech sound disorders (SSD). Participants were divided into a multilingual group (n=29) that was further divided into subgroups based on age of acquisition (early, intermediate, late) and a monolingual comparison group (n=19). Participants who acquired Swedish at a higher age were found to have lower scores than other listeners; the higher the age of acquisition, the less of the atypical speech was decoded. This indicates that there may be a higher risk of communicative problems between late acquirers of Swedish and children with SSD. This study could be seen as a starting point in the field of research regarding the relations between language background of the listener and ability to perceive impaired speech.sv
dc.description.abstractFöreliggande studie syftade till att undersöka förståelighet hos barn med avvikande tal i förhållande till lyssnares språkbakgrund. Fyrtioåtta deltagare lyssnade på och transkriberade ord som repeterats av barn med talavvikelser. Deltagarna delades in i en flerspråkig grupp (n=29), som i sin tur delades in i undergrupper baserat på inlärningsålder (tidig, mellan, sen) och en enspråkig jämförelsegrupp (n=19). Lyssnare som lärde sig svenska senare i åldrarna visade sig ha lägre resultat än jämförelsegruppen; ju högre inlärningsålder, desto mer svårförståeligt uppfattades det avvikande talet vara. Fynden indikerar att det kan finnas en större risk för kommunikationsproblem i samtalet mellan barn med talavvikelser och personer som lärt sig svenska vid högre ålder. Studien kan ses som en början när det gäller forskning om betydelsen av lyssnarens språkliga bakgrund för förmågan att uppfatta talet vid talavvikelser.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2017sv
dc.relation.ispartofseries305sv
dc.subjectförståelighetsv
dc.subjectlyssnaresv
dc.subjectflerspråkighetsv
dc.subjectinlärningsåldersv
dc.subjecttalavvikelsersv
dc.subjectintelligibilitysv
dc.subjectlistenersv
dc.subjectmultilingualismsv
dc.subjectage of acquisitionsv
dc.subjectspeech sound disorderssv
dc.titleFörståelighet hos barn med avvikande tal bedömda av lyssnare med svenska som andraspråksv
dc.title.alternativeIntelligibility of children with speech sound disorders assessed by listeners with Swedish as a second languagesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record