Show simple item record

dc.contributor.authorSeverinsson, Idasv
dc.contributor.authorRolandsson, Fridasv
dc.date.accessioned2017-07-10T10:04:30Z
dc.date.available2017-07-10T10:04:30Z
dc.date.issued2017sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/53067
dc.description.abstractSyftet med vår studie är att undersöka hur verksamma förskollärare förhåller sig till bokläsning i förskolan. Studien har två övergripande frågeställningar som behandlar bokläsningens syfte och förskollärarens förhållningssätt. Dessa frågeställningar inriktas mot fyra fokusområden som lyfter bokläsning som språkutvecklande medel, hur det digitaliserade samhället påverkar bokläsning, om förskollärarens förhållningssätt skiljer sig beroende på åldersgrupp samt hur olika gruppsammansättningar kan ha inverkan på förskollärarens förhållningssätt. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi använt oss av intervju samt observation som metod. Studien grundar sig i fyra observationer samt fyra intervjuer där deltagande förskollärare arbetar på två olika förskolor. Materialet har bearbetats, analyserats och diskuterats med hänvisning till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Studien anknyts till det sociokulturella perspektivet samt begreppen literacy, grupper, samspelande atmosfär och berättande samspel. Resultatet av vår studie visar att bokläsning är ett medel som används för att främja barns språkutveckling i förskolan. Resultatet visar att bokläsning som aktivitet har dämpats i takt med samhällets digitalisering och det blir tydligt att den klassiska bokläsningen måste ske i större grad. I vårt resultat får förskolläraren en betydande roll för bokläsningens syfte. Förskollärarens förhållningssätt för bokläsning är avgörande för om barns språkutveckling främjas eller inte.sv
dc.language.isosvsv
dc.title”Det är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat.” En studie om hur verksamma förskollärare förhåller sig till bokläsning.sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentInstitutionen för pedagogik, kommunikation och lärandesv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record