Show simple item record

dc.contributor.authorWieslander, Katarina
dc.date.accessioned2017-07-10T09:18:52Z
dc.date.available2017-07-10T09:18:52Z
dc.date.issued2017-07-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/53041
dc.description.abstractStudien har som sitt övergripande syfte att undersöka pedagogers känsloarbete och känsloneutralisering vid arbetsmodellen lågaffektivt bemötande inom särskolan. Uppsatsen har sitt huvudfokus på personalens subjektiva upplevelser av sitt eget känsloarbete samt effekterna av sin känslohantering vid situationer som innehåller ett utåtagerande beteende. Arbetsmodellen lågaffektivt bemötande innebär att personalen ska arbeta och möta elever i affekt på ett lågaffektivt sätt. Personalens förhållningssätt och deras känsloarbete blir på så sätt ett pedagogiskt verktyg. Genom att arbeta lågaffektivt strävar man efter att skapa positiva förväntningar på eleverna samt att alltid behålla sitt lugn i svårhanterliga situationer. Studien har en kvalitativ forskningsdesign där insamlingen av empiri har skett genom semistrukturerade intervjuer samt deltagande observation. Som teoretisk anknytning används bland annat emotiv dissonans, känsloarbete samt djup- och ytagerande. Studien belyser även olika strategier som personalen använder sig av för att hantera de förväntningar som deras yrkesroll kräver. Studiens huvudresultat visar att personalens upplevelse av sin emotionshantering, pekar på en privat påverkan för dem vid neutralisering av känslorna i arbetet. Det pågår ett ständigt flöde av emotioner i människors interaktioner och personalen måste i interaktionerna på arbetet kontrollera detta flöde. Studiens resultat påvisar att både psykiska och fysiska symptom kan uppkomma som en följd av personalens känsloarbete i interaktionen med någon som befinner sig i affekt.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectemotionshanteringsv
dc.subjectemotiv dissonanssv
dc.subjectkänsloneutraliseringsv
dc.subjectkänsloreglersv
dc.subjectemotionella processersv
dc.titleNär emotioner blir ett arbetsverktyg - En kvalitativ studie om pedagogers känsloarbete vid lågaffektivt bemötande som arbetsmodell i särskolasv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of sociology and work scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record