Show simple item record

dc.contributor.authorKlerfalk, Charlotte
dc.contributor.authorLilja, Therese
dc.date.accessioned2017-07-03T09:53:05Z
dc.date.available2017-07-03T09:53:05Z
dc.date.issued2017-07-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/52899
dc.description.abstractEn stor del av patienter inom vården utgörs av barn. Barn anses idag vara kompetenta individer vilka har rätt att ta del av information som rör dem. De har även rätt att uttrycka sina åsikter, vilka ska tas i beaktning utifrån ålder och mognad. Barnet står dock i beroendeställning till sina föräldrar såväl som till sjuksköterskan. Det är därför viktigt att belysa barnets perspektiv och dess upplevelser av delaktighet inom vården. Detta för att kunna tillgodose barnets önskan och därmed ge barnet en god och anpassad vård. Syfte: Att belysa barns upplevelser av delaktighet i mötet med sjuksköterskan på sjukhus. Metod: En litteraturöversikt där tolv vetenskapliga kvalitativa artiklar publicerade mellan år 2006 och 2015 har granskats och sammanställts. Artiklarna är intervjustudier alternativt observationsstudier gjorda med barn och i vissa fall även med föräldrar och sjuksköterskor. Resultat: Barnens erfarenheter av delaktighet resulterade i två huvudteman Förutsättningar för delaktighet och Hinder för delaktighet. Barnets delaktighet styrdes av ett samspel mellan barnet, föräldrarna och sjuksköterskan. Samtliga parters inställning påverkade förutsättningarna. Särskilt stort inflytande hade sjuksköterskan som sitter på den information som övriga parter är i behov av för att kunna samverka. Slutsats: Barnen vill delta i sin vård men hamnar ofta i skuggan av de vuxna på grund av en ojämn maktbalans samt vuxnas undanhållande av information, utifrån viljan att skydda barnet. För att uppnå en jämställd maktstruktur behöver barnets ställning stärkas. Sjuksköterskan behöver därför vara kunnig rörande barns utveckling och kunna anpassa sin omvårdnad och kommunikation därefter. Det är även av högsta vikt att sjuksköterskan är insatt i barnens rättigheter, och är beredd att gå in som barnets advokat för att stötta dessa.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectDelaktighetsv
dc.subjectkommunikationsv
dc.subjectbarnsv
dc.subjectsjuksköterskasv
dc.subjectomvårdnadsv
dc.title”Hallå, det är jag som är patienten!” - En litteraturöversikt om barns delaktighet i vårdensv
dc.title.alternative”Hey, I´m the patient here!” - A literature review of child participation in health caresv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record