Show simple item record

dc.contributor.authorBergh, Emelie
dc.contributor.authorRodriguez, Angelica
dc.date.accessioned2017-06-30T09:48:46Z
dc.date.available2017-06-30T09:48:46Z
dc.date.issued2017-06-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/52826
dc.description.abstractBakgrund: Ett växande problem i världen är övervikt och fetma, vilket är bidragande orsak till folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ 2 och cancer. Viktnedgång skulle minska risken för följdsjukdomar hos dessa patienter. Syfte: Beskriva de hälsofrämjande åtgärder sjuksköterskor kan göra för vuxna patienter med övervikt och fetma. Metod: Litteraturstudie med 13 artiklar från sökningar i de vetenskapliga databaserna Pubmed och Cinahl. Granskningen gjordes med SBU:s granskningsmall. Resultat: Utifrån artiklarna identifierades 3 kategorier: Främjande åtgärder, faktorer som kan påverka sjuksköterskans åtgärder samt effekter av hälsofrämjande åtgärder. Slutsatser: Sjuksköterskan har en stor roll i arbetet med patienter med övervikt eller fetma. Viktnedgång främjas med rätt grund och strategier för att patienten skall bli delaktig och motiverad. Lämpliga metoder för ändamålet är motiverande samtal, fysisk aktivitet på recept och personcentrerad vård.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectÖverviktsv
dc.subjectFetmasv
dc.subjectSjuksköterskasv
dc.subjectFrämjasv
dc.subjectVuxnasv
dc.subjectViktnedgångsv
dc.titleSjuksköterskans hälsofrämjande åtgärder för vuxna med övervikt eller fetmasv
dc.title.alternativeNurses health promotion for overweight or obese adultssv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record