GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Masteruppsatser / Psykologiska institutionen >

Döden: det oundvikliga som ingen vill veta av


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52719

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52719_1.pdf296KbAdobe PDF
View/Open
Title: Döden: det oundvikliga som ingen vill veta av
Authors: Wilson, Martina
Issue Date: 27-Jun-2017
Degree: Student essay
Abstract: Dödsångest är rädslan som väcks vid tanken på döden eller av tanken på att upphöra att existera. Existentiella teorier tolkar dödsångest som en förutsättning för en meningsfull existens, samtidigt beskrivs förnekande av döden som ett vanligt fenomen. Syftet med studien var att undersöka psykologers erfarenhet av dödsångest och av samtal kring döden och livets ändlighet. Med utgångspunkt i tematisk analys genomfördes semistrukturerade intervjuer med åtta kliniskt verksamma psykologer. Tre huvudte... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/52719
Appears in Collections:Masteruppsatser / Psykologiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011