Show simple item record

dc.contributor.authorWahlberg, Malin
dc.date.accessioned2017-06-27T09:03:21Z
dc.date.available2017-06-27T09:03:21Z
dc.date.issued2017-06-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/52716
dc.description.abstractBakgrund: Syfte: Barn rekommenderas 60 minuters fysisk aktivitet dagligen. Många barn uppnår det redan vid spontana aktiviteter i vardagen men långtifrån alla är tillräckligt aktiva. Det är därför viktigt att föräldrar stöttar sina barn med hänsyn till barnets förutsättningar, eftersom fysisk aktivitet under uppväxten också i högre grad bidrar till att barnet blir fysiskt aktiv som vuxen. Att undersöka föräldrars syn på planerad fysisk aktivitet för barn i åldern 3–6 år. Metod: Studien är genomförd med kvalitativ ansats och baseras på sex semistrukturerade intervjuer som transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Konklusion: Studien resulterade i temat, Fysisk aktivitet något som berör föräldrar; med fem tillhörande kategorier; Innebörden av begreppet fysisk aktivitet, Föräldrars resonemang om fysisk aktivitet, Tankar kring aktivitetsnivå och optimala förutsättningar för aktivitet, Upplevda effekter av fysisk aktivitet, Tankar om nyttan för barnet. Planerad fysisk aktivitet var något som berörde föräldrarna. Fysioterapeutiska råd eller insatser tidigt i barns uppväxt skulle kunna förbättra förutsättningarna för god hälsa genom livet samtidigt som det kunde öka föräldrarnas kunskap kring planerad fysisk aktivitet.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectFysisk träningsv
dc.subjectEffektersv
dc.subjectFysioterapisv
dc.subjectHälsofrämjande arbetesv
dc.titleFÖRÄLDRARS SYN PÅ PLANERAD FYSISK AKTIVITET FÖR BARN I ÅLDERN 3–6 ÅR En kvalitativ studiesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record