GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Vetenskapligt Underlag för Hygieniska Gränsvärden 35 - Skärvätskeaerosol, Kolmonoxid


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52540

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52540_1.pdf1165KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 150 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Vetenskapligt Underlag för Hygieniska Gränsvärden 35 - Skärvätskeaerosol, Kolmonoxid
Authors: Kriteriegruppen för hygieniska gränsvärden
Editors: Montelius, Johan
Issue Date: 12-Jun-2017
Extent: 60
Publication type: article, other scientific
book
report
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Organization: Arbetsmiljöverket
Series/Report no.: Arbete och Hälsa
2017;51(4)
Keywords: Hygieniskt gränsvärde
Kolmonoxid
Riskvärdering
Skärvätskeaerosol
Toxikologi
Vetenskapligt underlag
Abstract: Sammanställningar baserade på kritisk genomgång och värdering av de veten-skapliga fakta, vilka är relevanta som underlag för fastställande av hygieniskt gränsvärde. Volymen omfattar de underlag som avgivits från Kriteriegruppen för hygieniska gränsvärden vid Arbetsmiljöverket under perioden januari 2015 till och med juni 2016.
ISBN: 978-91-85971-62-6
URI: http://hdl.handle.net/2077/52540
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011