Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Robert
dc.contributor.authorChristopher, Torrestedt
dc.date.accessioned2017-06-09T06:19:17Z
dc.date.available2017-06-09T06:19:17Z
dc.date.issued2017-06-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/52530
dc.description.abstractBakgrund I det arbetsterapeutiska arbetet inom rättspsykiatrin fokuseras arbetet på att utföra arbetsterapeutiska interventioner för att förbereda patienten att återgå till samhället utanför rättspsykiatrin. Kunskapsläget kring denna praxis är i Sverige bristfällig. Syfte Att undersöka arbetsterapeuters professionella resonemang i sitt arbete med patienter på rättspsykiatriska verksamheter inom Västra Götalands regionen. Metod En kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer gjordes med arbetsterapeuter som arbetade inom rättspsykiatriska verksamheter i Västra Götalands regionen. Intervjuerna transkriberades, samt analyserades för att skapa underlag till studiens resultat. Resultat Analys av resultatet resulterade i fyra kategorier där ”Miljön som resurs och hinder” var en övergripande huvudkategori, följt av ”Det centrala patientmötet”, ”Att utöva arbetsterapi genom tvång”, samt det ”Teoretiska resonemanget”. Analysen resulterade i nio underkategorier. Slutsats Två huvudsakliga slutsatser framkom i studien; Att det förekom en stor variation i det teoretiska resonemanget bland deltagarna i studien, där bemötandet av patienten, deras egna förberedelser samt hantering av uppkomna problem hanterades på unika sätt. Vidare kom studien fram till att det professionella resonemanget försvårades pga. bristen av kognitiva hjälpmedel inom respektive verksamhet.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectForensic Occupational Therapysv
dc.titleARBETSTERAPEUTENS PROFESSIONELLA RESONEMANG INOM RÄTTSPSYKIATRINsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record