GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Elolyckor i arbetet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52478

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52478_1.pdf741KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 100 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Elolyckor i arbetet
Editors: Gunnarsson, Lars-Gunnar
Thomée, Sara
Jakobsson, Kristina
Issue Date: 6-Jun-2017
Extent: 95
Publication type: article, peer reviewed scientific
book
report
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa
2017;51(2)
Keywords: elektriker
lågspänning
högspänning
fintrådsneuropati
kognition
säkerhetskultur
prevention
Abstract: I en utvidgad slutrapport från forskningsprojektet ”Elolyckor i arbetet – en undersökning om sena följder av strömgenomgång” redovisas resultat från en stor enkätstudie till elektriker och personer som anmält elolycksfall till Arbetsmiljöverket, och fördjupade kliniska undersökningar av en grupp elektriker som hade kvarstående besvär efter strömgenomgång. En tydlig strävan har varit att erfarenheter från projektet ska kunna leda till ett bättre omhändertagande av dem som drabbats av en elolycka... more
ISBN: 978-91-85971-59-6
URI: http://hdl.handle.net/2077/52478
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011