Show simple item record

dc.contributor.authorArohlén, Annelisv
dc.contributor.authorBerglind, Lovisasv
dc.contributor.authorWallgren, Jessicasv
dc.date.accessioned2017-06-05T09:48:05Z
dc.date.available2017-06-05T09:48:05Z
dc.date.issued2017sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/52475
dc.description.abstractÄtstörningar och ätstörningsproblematik är ett av de största växande psykiska problemen bland ungdomar. I den här litteraturstudien presenteras ett antal studier med fokus på symtom och faktorer som är relaterade till ätstörningar. Syftet med litteraturstudien är att genomföra en omfattande översikt kring aktuell forskning om ätstörningar och ätstörningsbeteende i en skolkontext. Litteraturstudiens problemformulering syftar till att undersöka hur arbetet med ätstörningar ser ut i skolan, hur lärare kan arbeta på ett normkritiskt sätt angående mat och hälsa samt hur media literacy kan fungera som en förebyggande åtgärd mot ätstörningar och ätstörningsproblematik. Metoden utgick från litteratursökning i fyra olika databaser och därefter har databearbetning av litteraturen genomförts. Resultatet visar på vilka faktorer och symptom som kan kopplas till ätstörningar och något som framkommit är också hur media literacy kan fungera som en motverkande faktor för uppkomsten av ätstörningar och ätstörningsproblematik. Slutsatserna från den här litteraturstudien är att hem- och konsumentkunskapslärare behöver ha en förmåga till ett normkritiskt perspektiv och att media literacy kan vara ett viktigt verktyg i hem- och konsumentkunskapen relaterat till hem- och konsumentkunskapens ämnesinnehåll.sv
dc.language.isosvsv
dc.title"Det här är en normal portion" Ätstörningsproblematik, medias påverkan och ungdomars kroppsbild ur ett normkritiskt skolperspektivsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentInstitutionen för kost- och idrottsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record