Show simple item record

dc.contributor.authorIgnell, Ida
dc.contributor.authorAdolfsson, Maria
dc.date.accessioned2017-05-31T11:07:08Z
dc.date.available2017-05-31T11:07:08Z
dc.date.issued2017-05-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/52407
dc.description.abstractBakgrund Arbetsterapeuten arbetar under hälso- och sjukvårdslagens mål, vilket är att hela befolkningen ska få vård på lika villkor. Inom arbetsterapi är bemötande och personens delaktighet centralt. Den terapeutiska relationen är den del av arbetsterapeuters resone-mang i praxis, har en stor betydelse för utfallet av intervention som inleds redan vid första mötet mellan arbetsterapeuten och personen. För fortsatt arbetsterapeutisk utveckling är det betydelsefullt att få kunskap om arbetsterapeuters professionella reso-nemang kring att etablera terapeutiska relation, särskilt inom psykiatrisk vård. Syfte Att undersöka arbetsterapeuters professionella resonemang gällande att etablera tera-peutisk relation inom en vuxenpsykiatrisk rehabiliteringsmottagning. Metod Fem yrkesverksamma arbetsterapeuter vid en vuxenpsykiatrisk rehabiliteringsmottag-ning deltog i studien. Datainsamlingen genomfördes via semistrukturerade intervjuer. Graneheim och Lundmans analysmetod användes vid databearbetningen. Föreliggande studie har en kvalitativ induktiv metodansats. Resultat I resultatet framkom fyra kategorier med tre till fyra underkategorier som beskrev arbetsterapeuternas professionella resonemang om att etablera en terapeutisk relation. Arbetsterapeuterna beskrev att skapa trygghet för personen, att själv vara trygg som arbetsterapeut, att ha ett flexibelt förhållningssätt och att möjliggöra samarbete var betydelsefullt för att etablera en terapeutisk relation. Ev slutsats Det grundläggande för att etablera en terapeutisk relation redan vid första mötet är att relationen präglas av ett ärligt samarbete, ömsesidig trygghet och att personen både upplever och får möjlighet till att vara delaktig.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectOccupational Therapysv
dc.subjectPatient Participationsv
dc.subjectInterpersonal Relationssv
dc.subjectMental Healthsv
dc.subjectOccupational Therapistssv
dc.titleAtt skapa en terapeutisk relation Arbetsterapeuters professionella resonemang vid det första individuella mötet inom öppenpsykiatrisv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record