GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Meijerbergs arkiv (MASO) >

Lexikografihistorisk spegel : den enspråkiga svenska lexikografins utveckling ur den tvåspråkiga /


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52362

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52362_1.pdfThesis107574KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_52362_4.txtPressmeddelande3KbText
View/Open
Title: Lexikografihistorisk spegel : den enspråkiga svenska lexikografins utveckling ur den tvåspråkiga /
Authors: Anna Helga Hannesdóttir
Issue Date: 1998
Institution: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning
URI: http://hdl.handle.net/2077/52362
Appears in Collections:Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Meijerbergs arkiv (MASO)

 

 

© Göteborgs universitet 2011