Show simple item record

dc.contributor.authorFalk, Hjalmar
dc.date.accessioned2017-04-06T11:26:28Z
dc.date.available2017-04-06T11:26:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-91-982359-0-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/52151
dc.description.abstractFöreliggande rapport utgör en undersökning av kursverksamheten vid Göteborgs universitet. Syftet har varit att kartlägga förekomsten av kurser med kultur och hälsa-tematik vid lärosätet under perioden höstterminen 2014 till höstterminen 2015. Undersökningen har genomförts på uppdrag av Centrum för kultur och hälsa under våren och sommaren 2015. Urvalet av kurser har skett via sållning genom upprättandet av distinktioner mellan olika förståelser av begreppen kultur respektive hälsa. Jag menar att båda begreppen låter sig förstås i en snävare och en vidare bemärkelse. För undersökningen blev det relevant att formulera kriterier som stipulerar att utbildningar vid vårdvetenskaplig fakultet blir aktuella om de intresserar sig för kulturteman i både snäv och vid bemärkelse, alltså såväl för konst som för människans existentiella livsvärld. Utbildningar vid andra fakulteter blir dock relevanta om de anknyter till snävare hälsoteman, alltså i bemärkelsen frånvaro av sjukdom. Efter en första genomgång av programverksamheten vid universitetet kom undersökningen att inrikta sig på att särskilt identifiera och lyfta fram fristående kurser på området. Orsaken till detta var att kurser med kultur och hälsa-tematik inom ramen för utbildningsprogram uppvisade en klar koppling just till program och praktiska behov bland de professioner som de utbildar för. De fristående kurser som kunnat identifieras har i högre grad ett mer Sammanfattning 5 tydligt intresse inriktat på just intersektionen kultur och hälsa, i vidare och/eller snävare bemärkelse. Dessutom är det troligt att just fristående kurser skulle vara en lämplig form för nya kursinitiativ om sådana skulle vara aktuella, vilket gör utbudet av och erfarenheterna från just fristående kursverksamhet på området särskilt relevant. Somliga av de nedan uppräknade kurserna ges dock både som fristående och inom ramen för program. Undersökningen identifierar följande kurser som tydliga bärare av kultur och hälsa-tematik: • ”Begrepp av betydelse för personcentrerad vård – filosofiska grunder” (SV00011), 7,5 hp, vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. • ”Existentiella frågor i hälso- och sjukvården” (OM3108), 7,5 hp, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. • ”Global hälsa” (FHX860), 7,5 hp, Institutionen för medicin. • ”Hälsa, medicin och samhälle 1750–1950” (HI1627), 7,5 hp, Institutionen för historiska studier. • ”Hälsa: natur, kultur och livsrytm” (MU1605), 15 hp, Museion vid Institutionen för globala studier. • ”Personlighet, hälsa och socialpsykologi” (PC1245), 15 hp, Psykologiska institutionen. • ”Musik, människa och hälsa” (MV2113), 7,5 hp, Institutionen för kulturvetenskaper. • ”Personcentrering inom hälso- och sjukvård samt omsorg” (PCV010), 7,5 hp, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. • ”Världen i vården och vården i världen – mångkulturella möten och interkulturell kommunikation i hälso- och sjukvård” (OM3203), 7,5 hp, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.sv
dc.format.extent40sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectkultur och hälsasv
dc.titleKultur och hälsa inom utbildningar vid Göteborgs Universitetsv
dc.typeTextsv
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationInstitutionen för kultur och hälsasv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record