Show simple item record

dc.contributor.authorJohannesson, Josefinsv
dc.date.accessioned2017-03-22T10:33:02Z
dc.date.available2017-03-22T10:33:02Z
dc.date.issued2017sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/52020
dc.description.abstractSyftet med den här studien är att undersöka några lärares inställning till att använda ett laborativt arbetssätt i matematikundervisningen, med avseende på vilka möjligheter och svårigheter de ser med användandet. För att få svar på detta har kvalitativ metod använts i form av tio lärarintervjuer. Samtliga lärare arbetar i årskurs 1–3. Resultatet av studien visar att de främsta anledningarna till lärarnas användning av ett laborativt arbetssätt är att de anser att eleverna får en ökad matematisk förståelse, eleverna tycker det är roligt samt att arbetssättet bäddar för samarbete. Några av de största svårigheterna med att arbeta laborativt är enligt lärarna att det är tidskrävande, lätt blir lek samt att det är problematiskt att genomföra i helklass. Utöver dessa möjligheter och svårigheter framförde lärarna att det är viktigt att ge eleverna strategier och instruktioner vid laborativt arbete samt att eleverna bör släppa materialet när de har lärt sig det matematiska innehållet.sv
dc.language.isosvsv
dc.titleMöjligheter och svårigheter med ett laborativt arbetssätt i matematiksv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentInstitutionen för didaktik och pedagogisk professionsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record