Show simple item record

dc.contributor.authorKuzmina, Anna
dc.date.accessioned2017-02-27T13:13:00Z
dc.date.available2017-02-27T13:13:00Z
dc.date.issued2017-02-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/51842
dc.description.abstractDenna studie tittar på om demokratisk digitalisering har någon effekt på politiskt deltagande i kommuner i Skåne och Västra Götaland. I Sverige har ökade inslag av deltagardemokrati med deliberativa inslag förespråkats sedan tidigt 2000-tal som ett sätt att öka det politiska deltagandet. För att göra detta har bland annat digitala verktyg så som medborgarpaneler och e-petitioner prövats i kommunerna. Tidigare forskning har visat ett visst samband mellan institutionell utformning och politiskt deltagande, och det har teoretiserats om digitaliseringens positiva effekter på det politiska deltagandet. Det har dock inte gjorts någon statistisk studie om demokratisk digitalisering i politiska institutioner och dess effekter på politiskt deltagande. Den här studien utgår ifrån teorier kring deltagarhypotesen, demokratiska innovationer och digital demokrati för att bygga ett teoretiskt ramverk och en kausal modell. Genom att använda data från en egen datainsamling och individdata från SOM-insitutet har en statistisk flernivåanalys gjorts. Resultaten visar att demokratisk digitalisering i kommunerna inte har någon signifikant effekt på det politiska deltagandet.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectdigital demokratisv
dc.subjectdemokratisk innovationsv
dc.subjectdeltagardemokratisv
dc.subjectpolitiskt deltagandesv
dc.titleDIGITALT DELTAGANDE En statistisk studie om kommunernas arbete med demokratisk digitalisering och politiskt deltagandesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionenswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Political Scienceeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record