Show simple item record

dc.contributor.authorHammo, Linus
dc.contributor.authorMagnusson, Fredrik
dc.date.accessioned2017-02-14T10:32:45Z
dc.date.available2017-02-14T10:32:45Z
dc.date.issued2017-02-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/51697
dc.description.abstractBakgrund och problemdiskussion: Värdering till verkligt värde har sedan den infördes fått både positiv och negativ kritik. Den negativa kritiken grundar sig i att relevansen har ökat på tillförlitlighetens bekostnad. Detta på grund av att uppskattningar och förväntningar om framtiden inkorporeras i de värderingsmodeller som används. Värderingarna som görs är resultatpåverkande vilket i sin tur påverkar beslutsunderlaget för redovisningens användare. Syfte: Syftet med studien är att studera huruvida det finns ett samband mellan resultateffekten vid värdering till verkligt värde och kostnad för lånat kapital i fastighetsbranschen. Metod: En kvantitativ studie som har behandlat årsredovisningar för 16 företag som är börsnoterade på antingen Large- eller Midcap under perioden 2010-2015. Sammanställning av data har skett med hjälp av databasen Retriever och statistiska tester har genomförts med en regressionsmodell. Resultat och slutsats: Resultatet av studien visar att det finns ett samband mellan resultateffekt vid värdering till verkligt värde och kostnad för lånat kapital. Högre resultateffekt vid värdering till verkligt värde medför lägre kostnad för lånat kapital. Studiens resultat tyder även på att det finns ekonomiska incitament för företagsledare, att vid värdering till verkligt värde försöka manipulera värderingen. Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt studie är att genomföra en kvalitativ studie mot kreditinstitut för att undersöka om de är insatta i riskerna med värdering till verkligt värde. Det skulle även vara intressant att undersöka resultatet från denna studie mer djupgående, genom en mer utförlig regressionsmodell innehållande mer branschspecifika mått.sv
dc.subjectVerkligt värde, resultateffekt, kostnad för lånat kapital, IFRS 13, IAS 40sv
dc.titleHur påverkar resultateffekten vid värdering till verkligt värde kostnad för lånat kapital inom fastighetsbranschen? (16/17:12)sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record