Show simple item record

dc.contributor.authorBergstrand, Emma
dc.date.accessioned2017-01-27T13:54:08Z
dc.date.available2017-01-27T13:54:08Z
dc.date.issued2017-01-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/51495
dc.description.abstractStudien undersöker vilka värden och normer som finns inom den kommunala styrningen och varför ekonomivärden tenderar att dominera över andra värden och normer i kommunernas kulturella omgivning. Syftet är att besvara följande forskningsfråga och underfråga: • Varför tenderar ekonomivärden att dominera över anda värden och normer inom kommunal styrning? - Vilka andra värden och normer finns inom den kommunala styrningen? För att besvara studiens frågeställningar används kulturell inbäddning som härstammar från institutionella logiker och nyinstitutionell teori som förklaringsmodell. Genom en kvalitativ metod analyseras kommunstyrelsens sammanfattning av det gångna året i 10 årsredovisningar från Göteborg, Tanum och Kungsbacka kommun vart femte år mellan 2000-2015. Studien kompletteras med tre intervjuer från politiker i respektive kommun. Resultatet visar att utöver ekonomivärden finns demokrati-, hållbarhet-, kultur och fritid-, infrastruktur-, folkhälsa-, utbildning- och miljö och klimatvärden inom den kommunala styrningen. Ekonomivärden var det enda kulturellt inbäddade värdet vilket kan förklara varför ekonomivärden tenderar att dominera över andra värden och normer inom kommunerna. Vidare identifieras en förändring i värdeprioriteringen då demokrati- och hållbarhetsvärden ökade i Göteborg och Kungsbacka under 2015. Slutsatserna är att vissa värden prioriteras mer än andra och att detta utifrån kommunernas kulturella omgivning skapar en obalanserad styrning. Samtidigt visar en ökning i prioriteringen av hållbarhet- och demokrativärden att kommunerna går mot en mer balanserad styrning.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectvärden och normersv
dc.subjectkommunal styrningsv
dc.subjectekonomivärdensv
dc.subjectkulturell inbäddningsv
dc.subjectvärdeprioriteringsv
dc.title(O)balanserad styrning. En kvalitativ studie om värden och normer inom kommunal styrnings kulturella omgivning i Göteborg, Tanum och Kungsbacka kommunsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/School of Public Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Förvaltningshögskolanswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record