Show simple item record

dc.contributor.authorKristiansson, Kerstin
dc.contributor.authorNielsen, Victor
dc.date.accessioned2017-01-24T14:19:13Z
dc.date.available2017-01-24T14:19:13Z
dc.date.issued2017-01-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/51434
dc.description.abstractSyftet med vår uppsats är att undersöka hur makt och motstånd manifesterar sig, görs och upplevs av personer som är socialt exkluderade och som besöker St:Johanneskyrkan i Göteborg. Detta för att visa hur emotionellt och fysiskt motstånd kan skapas av personer som är socialt exkluderade. Detta har vi gjort genom att intervjua sex stycken personer. Som teoretisk referensram har vi använt oss av såväl Foucault som Weber. Vi har lyft upp hur makt och motstånd samspelar med varandra och vilka olika motståndsstrategier våra intervjupersoner har använt sig av i mötet med välfärdsorganisationer. Det har framkommit att de har en klar definition av vad makt är och att denna definition speglar sig även i deras erfarenheter. Motståndsstrategierna däremot var våra intervjupersoner inte lika medvetna om, men vi kunde ändå utläsa två olika grupper av motståndsstrategier. Dessa är då de emotionella och fysiska. Det blev även tydligt att deras syn på makt påverkade vilka motståndsstrategier de utvecklade.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectSocialt arbete, makt, motstånd, motståndsstrategier, socialt exkluderade.sv
dc.titleJag gick – för dom är idioter” – En kvalitativ studie om makt och motstånd.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record