Show simple item record

dc.contributor.authorKnutsson, Anders
dc.contributor.editorKrstev, Srmena
dc.date.accessioned2017-01-21T14:41:45Z
dc.date.available2017-01-21T14:41:45Z
dc.date.issued2017-01-21
dc.identifier.isbn978-91-85971-61-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/51393
dc.description.abstractVid genomgång av 147 reviewartiklar rörande yrkesexponering för prostata cancer identifierades 28 potentiella yrkesrelaterade riskfaktorer. Efter att ha uteslutit exponeringar på grund av att studiekvaliteten bedömts varit låg eller att antalet publicerade studier varit för få inkluderades följande riskfaktorer för litteraturgenomgång och meta-analys: Bönder/jordbruksarbetare, pesticider, kadmium, krom, skärvätskor, akrylnitril, PAH, gummitillverkning, helkroppsvibration, skiftarbete/nattarbete/flygpersonal, joniserande strålning och fysisk aktivitet på arbetet. Våra resultat visade att pesticider, krom, och skiftarbete/nattarbete var förknippade med ökad risk för prostata cancer. Det högsta riskestimatet fanns för skiftarbete som inkluderade nattskift (6 studier, RR 1,25, 95%CI 1,05-1,50). Pilotyrket, som ibland används som ett surrogat för nattskiftexponering, hade en riskökning på 41%. En genomgående svaghet i studierna av natt/skiftarbete är brister i exponeringsbedömningen. Arbetare utsatta för pesticider hade också en signifikant riskökning (18 studier, RR 1,15, 95%CI 1,01-1,32). Det har dock inte varit möjligt att identifiera enskilda pesticider som carcinogena. Dessutom var kromexponering förenat med ökad risk (8 studier, 1,19, 95%CI 1,07-1,34).sv
dc.description.sponsorshipAFA Försäkringsv
dc.format.extent77sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherArbets- och miljömedicin, Göteborgs universitetsv
dc.relation.ispartofseriesArbete och Hälsasv
dc.relation.ispartofseries2017;51(1)sv
dc.subjectEpidemiology, cancer, shiftwork, systematic reviewssv
dc.titleArbetsmiljö och prostatacancersv
dc.typeTextsv
dc.type.sveparticle, peer reviewed scientificsv
dc.type.svepreportsv
dc.gup.price125 krsv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record