Show simple item record

dc.contributor.authorNordkvist, Annasv
dc.contributor.authorSundin, Ebbasv
dc.date.accessioned2017-01-17T11:06:14Z
dc.date.available2017-01-17T11:06:14Z
dc.date.issued2016sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/51310
dc.description.abstractDenna litteraturstudie undersöker hur aktuell forskning och referentgranskat material diskuterar genus och kön i teaterundervisning och hur dessa begrepp kan förstås i en lärandekontext. Hur kan lärare arbeta med genus och kön i teaterundervisning? Vilka teorier om genus och kön finns representerade i aktuell forskning samt referentgranskat material som undersöker teaterdidaktik? Gymnasieskolan har ett krav från både skollag och läroplan att bedriva en jämställd undervisning, men hur implementeras det i teaterklassrummet? Studien presenterar forskning och referentgranskat material från bland annat utbildning, sociologi samt kulturvetenskap med representation från Sverige, Australien, England och USA. Forskarna och författarna presenterar teorier om hur genus och kön skapas och reproduceras i samhället samt hur det kan förstås i förhållande till teaterundervisning. Analysen av litteraturen visar att teater är en historisk och traditionsstyrd konstform som påverkar bildandet av genus- och könsnormer, något som i sin tur påverkar undervisningsämnet i skolan. Utöver detta visar studien att det krävs en förståelse för konstfältet hos teaterlärare för att inte återskapa invanda normer. Vidare lyfts att genus och kön kan ses som något formbart och att det finns olika sätt som lärare kan arbeta med sina elever i drama/teaterklassrummet för att bryta föreställningar kring genus och kön. Några av tillvägagångssätten forskarna och författarna föreslår är olika typer av rollsättning, berättartekniker och Brechts verfremdungseffekt. Resultatet visar att teaterämnet och dess traditionella struktur implementerad utan reflektion kan reproducera genus-och könsnormer i teaterklassrummet. Vidare synliggörs att behovet för forskning som behandlar den svenska gymnasieskolan i relation till genus och kön i teaterundervisning är stort då det i nuläget inte existerar någon.sv
dc.language.isosvsv
dc.titleNi flickor får hålla tillgodo med det som finns - en litteraturstudie som behandlar genus och kön i teaterundervisningsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentHögskolan för scen och musiksv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record