Show simple item record

dc.contributor.authorEklöf, Ellen
dc.contributor.authorHolst, Anna
dc.date.accessioned2016-12-09T13:36:48Z
dc.date.available2016-12-09T13:36:48Z
dc.date.issued2016-12-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/50192
dc.descriptionHealth and wellAbeing are major key issues in today's society. With today's technology there is great potential for using it to contribute to healthAimproving measures instead of technology beeing associated with sedentary. With the massive technology development that occurred during the 2000s, the concept of eHealth in health care received considerable growth in recent times. Today there is a lot of information concerning care and health to take part of from the internet which have caused a need to make this information relevant and useful. The idea of systems that are designed from the user's perspective resulted in the following question; Which design principles are important for potential users to experience the usability of an eHealth system? To answer the question a qualitative study was made through interviews with people who have high technical skills. This is to get a user based information for the three themes that were considered most relevant; navigation, functionality and customization. The result was connected to the theory and from that emerged patterns that led to the design principles we recommend. The conclusions from the study shows that the user value most the simplicity, but also clarity and to be able to choose, plays a central role in eHealth systems to be perceived as useful.sv
dc.description.abstractHälsa och välmående är stora centrala frågor i dagens samhälle. Med dagens teknikutveckling finns stor potential att med hjälp av teknik bidra till hälsoA förbättrande åtgärder istället för att teknik förknippas med stillasittande. I och med den massiva teknikutveckling som skett under 2000Atalet har begreppet eHälsa inom vården fått stor tillväxt på senare tid. Idag finns mycket information gällande vård och hälsa att ta del av på internet varpå ett behov för att göra denna information relevant och användbar för användaren vuxit fram. Tanken på system som är designade utifrån användarens perspektiv mynnade ut i studiens frågeställning som lyder; Vilka designprinciper är centrala för att potentiella användare ska uppleva användbarhet i ett eHälsosystem? För att besvara frågeställningen gjordes en kvalitativ studie med intervjuer med personer som har hög teknikvana. Detta för att få ett användarperspektiv utifrån de tre teman som ansågs mest relevanta; navigering, funktioner och anpassning. Resultatet kopplades till teorin och utifrån det framkom mönster som ledde fram till de designprinciper vi rekommenderar. De slutsatser som avslutar studien visar att användaren högst värdesätter enkelhet, men att även tydlighet och valmöjligheter spelar en central roll för att eHälsosystem ska upplevas som användbara.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2015:011sv
dc.subjectanvändbarhetsv
dc.subjectdesignsv
dc.subjectdesignprincipersv
dc.subjecteHälsasv
dc.subjecteHälsosystemsv
dc.subjectwellbeingsv
dc.titleAvgörande designprinciper för användbarhet En kvalitativ studie av designens betydelse för utveckling av eHälsosystemsv
dc.title.alternativeEssential design principles for usability A qualitative study of the importance of design for the development of eHealth systemssv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentInstitutionen för tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentDepartment of Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeKandidatuppsatsswe
dc.type.degreeBachelor thesiseng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record