Show simple item record

dc.contributor.authorGimströmer, Sophie
dc.contributor.authorLindström, Ulrika
dc.contributor.authorThorén, Gabriella
dc.date.accessioned2016-12-09T09:52:19Z
dc.date.available2016-12-09T09:52:19Z
dc.date.issued2016-12-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/50164
dc.descriptionSearch Engine Optimization is a method to improve the chances of a web page to get a high position in a search engine result page, since that is where users direct their attention. The method is intended to increase the number of customers. The value of search engine optimization is growing, especially for companies, since search engines is the most used tools for users to find web pages and meet their information needs. Companies can increase their possibility to get a high position in a search engine result page though either unpaid, so called organic, results or with paid ads. Even though ads are an efficient way to get a high position in a search engine result page, most search engine users choose organic results over ads. The study is made with the purpose to examine what companies need to do in order to get attention amongst the organic results, but also to identify factors that influence users in their search behaviour when they interact with search engines. This led to the research question: How can companies with the help of knowledge about user behaviour improve their position in search engine result pages? The study was done as a qualitative case study, which included semi structured interviews with the purpose to get a business perspective on search engine optimization and to get the full picture of the literature study that was made. Observations were also conducted with the purpose of finding out how users utilize search engines. The result from the different data collection methods shows that there are a lot of aspects that need to be considered to improve companies’ positions. Companies must, for example, have knowledge about how search engines work and structure their result page, but also understand future customers search behaviour to adapt the content on the website to the users information need. It is also important to take the different types of searches in consideration, such as short or long search phrases, statements or questions, and how much information the user has on the subject. The more confident the user feels about what is being searched for, the more specific the search will be.sv
dc.description.abstractSökmotoroptimering är ett sätt att öka en webbsidas chans att positionera sig högt i en sökmotors resultatsida, eftersom det är där användare riktar sin uppmärksamhet. Metoden är menad att öka antalet slutkunder. Betydelsen av sökmotoroptimering har blivit allt större, särskilt för företag, i och med att sökmotorer är det vanligaste verktyget för användare att hitta till webbplatser och tillgodose sina informationsbehov. Företag kan öka sina möjligheter att placeras högt i sökmotorers resultatlista genom antingen obetalda, så kallade organiska, sökresultat eller genom betald placering. Även om annonser är ett effektivt sätt att placeras högt i resultatlistan, väljer de flesta sökmotoranvändare organiska resultat framför annonser. Undersökningen sker i syfte att ta reda på vad företag behöver göra för att uppmärksammas i de organiska resultaten, men också att identifiera faktorer som påverkar användares sökbeteende. Detta ledde till forskningsfrågan: Hur kan företag med hjälp av kunskap om användares beteende förbättra sin position i sökmotorers resultatlistor? Studien har genomförts genom en kvalitativ fallstudie, vilken innefattade semistrukturerade intervjuer i avsikt att få fram företagsperspektiv på sökmotoroptimering och komplettera den litteratursamling som studerats. Därutöver genomfördes observationer i syfte att undersöka hur användare nyttjar sökmotorer. Resultatet från samtliga insamlingsmetoder visar att det är många aspekter som måste inkluderas för att förbättra företags positioner. Exempelvis måste företag ha kunskap om hur sökmotorer fungerar och strukturerar sin resultatlista, men också förstå framtida kunders sökbeteenden för att kunna anpassa webbsidans innehåll till kundernas informationsbehov. Det är även viktigt att ta hänsyn till olika former av sökningar, så som korta eller långa söktermer, påståenden eller frågor, samt hur mycket kunskap användaren har i ämnet. Ju säkrare användaren är på vad denne letar efter, desto mer specifik kommer sökningen att bli.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2016:044sv
dc.subjectSökmotoroptimeringsv
dc.subjectsökmotorsv
dc.subjectorganiska resultatsv
dc.subjectanvändarbeteendesv
dc.subjectnyckelordsv
dc.titleDen bästa utsikten kommer från att klättra högt En studie om hur sökmotoroptimering kan gynnas av kunskap kring användarbeteendesv
dc.title.alternativeThe best view comes from climbing high A study of how search engine optimization can benefit from knowledge about user behavioursv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentInstitutionen för tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentDepartment of Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeKandidatuppsatsswe
dc.type.degreeBachelor thesiseng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record