GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Emigrationsutredningen >

Emigrationsutredningen. Bil. 17, Utdrag ur uttalanden som till Emigrationsutredningen inkommit från rikets hushållningssällskap, skogsstaten, kronolänsmän, pastorsämbeten och provinsialläkare / utgifna af Emigrationsutredningen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/49537

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_49537_1.pdf66293KbAdobe PDF
View/Open
Title: Emigrationsutredningen. Bil. 17, Utdrag ur uttalanden som till Emigrationsutredningen inkommit från rikets hushållningssällskap, skogsstaten, kronolänsmän, pastorsämbeten och provinsialläkare / utgifna af Emigrationsutredningen
Issue Date: 1909
URI: http://hdl.handle.net/2077/49537
Appears in Collections:Emigrationsutredningen

 

 

© Göteborgs universitet 2011